Sunday, 10/12/2023
  Welcome to Khoi Viet Plastic Co., Ltd   Tiếng Việt   English  
Ống HDPE Co
Phụ tùng PPR Van cổng
Van bướm Van 1 chiều
Van điều khiển Đồng hồ nước
Đồng hồ nước  
 
KHOI VIET CO., LTD.
5/18 Au Co St., Tan Binh Dist., HCM City
Tel: 84.8.38650601 - Fax: 84.8.39742918
Email: kvi@khoivietplastic.com
 
Ống HDPE
tttt
Ống HDPE (gọi rút ngắn là PE) có thể sử dụng liên tục trên 50 năm dưới ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất

Có độ bền cao với tác dụng của hóa chất với nhiều hóa chất trung bình, tùy theo nồng độ, nhiệt độ và áp suất vận hành.

 
 
 0 visitor Designed by Tam Nhin