Monday, 22/7/2024
  Welcome to Khoi Viet Plastic Co., Ltd   Tiếng Việt   English  
Ống HDPE Co
Phụ tùng PPR Van cổng
Van bướm Van 1 chiều
Van điều khiển Đồng hồ nước
Đồng hồ nước  
 
KHOI VIET CO., LTD.
5/18 Au Co St., Tan Binh Dist., HCM City
Tel: 84.8.38650601 - Fax: 84.8.39742918
Email: kvi@khoivietplastic.com
 
Bịt ống răng ngoài
Tiêu chuẩn tham khảo: DIN 16962
Áp xuất làm việc: 25 bar
Vật liệu: polypropylene type III
Bước răng nối theo tiêu chuẩn Anh

 PHỤ TÙNG CHO ỐNG PPR 
Tiêu chuẩn tham khảo: DIN 16962
Áp xuất làm việc: 25 bar
Vật liệu: polypropylene type III
Bước răng nối theo tiêu chuẩn Anh
Phụ tùng PPR
Đệm cao su
Nối mặt bích
Nối mềm II (giữa ống nhựa và ống nhựa)
Nối mềm I (giữa ống nhựa và răng ngoài kim loại
Ống vượt
Van nhựa
Rắc co răng trong
Giá đỡ ống
Tê răng ngoài
Page [1] 2 3
 
 
 0 visitor Designed by Tam Nhin