Thứ tư, ngày 26/6/2024
  Chào mừng Quý khách đến với website Công ty TNHH Khôi Việt   Tiếng Việt   English  
Ống nhựa HDPE Đai khởi thủy
Phụ tùng HDPE Van cổng
Van bướm Van 1 chiều
Van điều khiển Máy ép nhựa
 
CÔNG TY TNHH KHÔI VIỆT
5/18 Âu Cơ, P.9, Q. Tân Bình, TP.HCM
ĐT: 84.8.38650601 - Fax: 84.8.39742918
Email: kvi@khoivietplastic.com
 
Đai khởi thủy
Đai khỏi thủy bằng nhựa PP

Đai khỏi thủy bằng nhựa PP

Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 13460 : 1998

Ren trong bằng đồng thau hoặc nhựa, sử dụng bulon thép không rỉ (inox) mác 304

STT

Teân saûn phaåm

D

ÑVT

Qui caùch raêng

G

1

Ñai khôûi thuûy Ø 42 (PP)
(Raêng trong ñoàng thau - 4 bulon Inox)

Boä

21

27

2

Ñai khôûi thuûy Ø 49 (PP)
(Raêng trong ñoàng thau - 4 bulon Inox)

Boä

21

27

34

3

Ñai khôûi thuûy Ø 50 (oáng HDPE Æ50)
(Raêng trong ñoàng thau - 4 bulon Inox)

Boä

1/2"

3/4"

4

Ñai khôûi thuûy Ø 60 (PP)
(Raêng trong ñoàng thau - 4 bulon Inox)

Boä

21

27

34

5

Ñai khôûi thuûy Ø 63 (oáng HDPE Æ63)
(Raêng trong ñoàng thau - Söû duïng 1 choát gaøi 2 bulon Inox)

Boä

1/2"

3/4"

6

Ñai khôûi thuûy Ø 73 - 76 (PP)
(Raêng trong hoaëc raêng ngoaøi - 4 bulon Inox)

Boä

21

27

34

42

7

Ñai khôûi thuûy Ø 90 (PP)
(Raêng trong ñoàng thau - 4 bulon Inox)

Boä

21

27

34

42

49

8

Ñai khôûi thuûy Ø 110 - 114 (PP)
(Raêng trong ñoàng thau - 4 bulon Inox)

Boä

21

27

34

42

49

60

9

Ñai laáy nöôùc PP Ø 100 (PP)
(Raêng trong ñoàng thau söû duïng 4 bulon Inox)

Boä

20F

25F

10

Ñai khôûi thuûy Ø 140 - 160 - 168 (PP)
(Raêng trong ñoàng thau - 4 bulon Inox)

Boä

21

27

34

42

49

60

11

Ñai laáy nöôùc PP Ø 150 (PP)
(Raêng trong ñoàng thau söû duïng 4 bulon Inox)

Boä

20F

25F

12

Ñai khôûi thuûy Ø 200 - 220 (PP)
(Raêng trong ñoàng thau - 4 bulon Inox)

Boä

21

27 (20F)

34

42

49

60

13

Ñai khôûi thuûy Ø 267 (PP)
(Raêng trong hoaëc raêng ngoaøi - 4 bulon Inox)

Boä

27

34

42

49

60

14

Ñai laáy nöôùc Ø 250 -280 (PP)
(Raêng trong ñoàng thau söû duïng 4 bulon Inox)

Boä

20F

25F

 
 
 0 lượt truy cập Designed by Tam Nhin